Hoofd Financiële administratie:

-

Aansturing afdeling administratie voor een productie-en verhuurbedrijf (facturatie / debiteurenbeheer / inkoopfacturen / crediteurenbeheer / treasury / projectadministratie);

-

Het uitwerken en consolideren van jaarrekeningen van de gehele groep;

-

Het tijdig, juist en volledig indienen van de fiscale aangiften BTW/ loonbelasting/ vennootschapsbelasting/ inkomstenbelasting;

-

Registratie van AO/IC en aanbrengen van verbeterpunten.


Assistent Controller:

-

Opstellen maandelijkse salesrapportages en berekenen bonussen voor salesmanagers;

-

Opstellen van financiële maandrapportages voor alle entiteiten (3 Nederlandse B.V.'s en 6 buitenlandse verkoopmaatschappijen);

-

Opstellen van OR-rapportage;

-

Debiteurenbeheer;

-

Opstellen aangiften BTW voor Nederlandse B.V. en buitenlandse entiteiten;

-

Verantwoordelijk voor boeken van administratie van holding B.V.'s en 2 buitenlandse entiteiten in Exact Globe;

-

Voorbereiden en uitwerken budget nieuwe boekjaar.


Financieel Interim manager:

-

Opschonen administratie in softwarepakket MKG;

-

In beeld brengen werkelijke positie onderhanden werk;

-

Begeleiden overgang van MKG naar Navision;

-

Structuur aanbrengen in afdeling administratie;

-

Begeleiden van nieuwe medewerkster financiële administratie;

-

Opstellen van maandrapportages/liquiditeitsoverzichten;

-

Opstellen aangifte BTW.


Teamleider Concernadministratie:

-

Aansturing en aanspreekpunt voor afdeling concernadministratie (8 medewerkers);

-

Voorbereiding jaarrekeningtraject gehele organisatie (60 studierichtingen en ondersteunende diensten, allen ondergebracht in afzonderlijke eenheden met afzonderlijke administraties);

-

Verantwoordelijk voor uitvoering administratie en opstellen jaarrekeningen van randstichtingen;

-

Verantwoordelijk voor organisatie interimcontrole door externe accountant;

-

Wekelijks overleg met financieel manager en bespreking dagelijkse gang van zaken;

-

Indienen van maandelijkse aangifte BTW.


Zelfstandig Assistent Accountant:

-

Verantwoordelijk voor de samenstelling en consolidatie van jaarrekeningen van een grote bouwonderneming (groep met 20 B.V.ís);

-

Voorbereiden van de aangiften vennootschapsbelastingen van de verschillende fiscale eenheden binnen de groep;

-

Voorbereiden van de (zeer uitgebreide en complexe) aangiften
inkomstenbelasting van de DGAís van de groep.


Voeren van boekhouding:

-

Het voeren van de maandelijkse boekhouding voor een eenmanszaak in dienstverlening in Multivers (inkoopboek, verkoopboek, bankboek, memoriaal);

-

Jaarlijks samenstellen van de jaarrekening en voorbereiden van
aangifte inkomstenbelasting.